TIN TỨC
icon bar
Lục bát hai câu tặng chị em
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 12/03/2024 12:13:18

Em là Hương em là Hoa

Hương thơm hoa đẹp cần quà mà chi?

Yêu em anh hóa cây si

Em sai chạy việc, cây đi cách nào?

Xem thêm
Láng giềng mõm chuột tai dơi | Lục bát hai câu 7
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 31/05/2023 21:05:10

Việc thành, cười nói tranh công

Mộng tan, im ỉm như không mơ gì.

 

Xem thêm
Sang gì cựu sĩ quan KGB!
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 31/05/2023 14:40:30

Mỹ ngôn diễn thuyết hàng giờ

Làm sao rửa sạch vết nhơ để đời.

Xem thêm
Lòng người | Lục bát hai câu 5
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 21/09/2022 09:57:28

Chẳng cần mượn cánh chim bay

Nhà thơ tự biết cưỡi mây lên trời.

Xem thêm
Huếnh lên “sông núi trên vai” | Lục bát hai câu 4
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 21/09/2022 09:56:59

Một câu – nhử kẻ ngu ngơ trên đường.

Xem thêm
Mưu tại nhân | Lục bát hai câu 3
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 21/09/2022 09:56:31

Đừng ham vi vút cánh diều

Đứt dây chẳng biết chúi theo xó nào?

Xem thêm
Con người ta | Lục bát hai câu 2
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 21/09/2022 09:56:08

Có người trông ngỡ lù khù

Mà nhiều băng đảng oán thù nhức xương.

Xem thêm
Một thời dính ngải | Lục bát hai câu 1
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 21/09/2022 09:55:34
Vì thơ chết dở thì vô số người.
Xem thêm