TIN TỨC
icon bar

Thơ Nguyên Hùng

Người thiếu phụ gọi mặt trời | Thơ Nguyên Hùng
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 10/08/2022 18:05:45

Em - người thiếu phụ hồn nhiên

Mải làm thơ và cất vang tiếng hát

Xem thêm
Đừng gọi anh là thầy | Chùm thơ Nguyên Hùng
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 14/07/2022 10:12:35
Thầy giáo năm xưa chừ... thôi dạy
Đành đua đòi chúng bạn làm thơ...
Xem thêm
Tưởng niệm một thời vs Tình người | Thơ Nguyên Hùng
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 11/07/2022 16:14:57

Đông đang về tình xưa còn đủ ấm

Ủ hồn người ẩn ức những niềm đau?

Xem thêm
Người trồng rừng Cần Giờ | Chùm thơ Nguyên Hùng
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 18/07/2022 18:28:16

Ba thế hệ thủy chung cùng cây đước

Cho đất này ngút ngát một màu xanh..

Xem thêm
Bạn mình là... Hồ Thế Thắng
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 01/07/2022 19:47:23

Ra quân liền vội ra quần

Xây lầu bốn tấm, gom quân mở lò

Xem thêm
Nồng ấm tình quê | Đỗ Xuân Thu
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 09/08/2022 20:29:35

Có một bài thơ trong tập thơ BAY VỀ PHÍA BÃO (Nhà xuất bản Văn học - 2013) của Nguyên Hùng khiến tôi bị ám ảnh mãi. Đọc đi rồi đọc lại, đọc và ngẫm, nhắm mắt lại và tưởng tượng, mở mắt ra để nhìn vào vô định cho rõ hơn cái mà mình tưởng tượng thì bỗng thấy khóe mắt mình ươn ướt, cay cay.

Xem thêm
Báo chí khi bí cháo
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 21/06/2022 15:35:38

 Và bên cạnh những nhà báo chân chính cũng không hiếm gặp những "con sâu làng báo" cần được nhận diện và xử lý.

Xem thêm
Nhớ cha | Thơ Nguyên Hùng
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 01/08/2022 12:14:07

Cha đi để lại bóng tròn

Cánh buồm một thuở vẫn còn gió reo...

Xem thêm
Bản giao hòa đời và thơ | Nguyên Hùng - Phan Thanh Chương
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 19/06/2022 18:49:02
Anh đã qua 68 mùa hạ đỏ
Còn mãi trong tim xanh một mùa Xuân…
Xem thêm
Anh những tưởng | Thơ Nguyên Hùng
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 03/07/2022 04:39:56
Anh những say sưa với báu vật của mình

Là tưởng thế nhưng dường như không thế

Xem thêm