TIN TỨC
icon bar

Góc thư giãn

Qua sông nhặt bóng: Đi và nhặt Tùng Bách
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 07/09/2022 07:52:07

Tùng Bách không những uống rượu khá, mà y còn là “mồi” chuyện cho các quán nhậu. Cũng chính từ các quán nhậu, từ cuộc sống của đám thị dân lớp dưới mà y “nhặt” được ối chuyện đời. Và tôi, tôi cũng chỉ học y, đi nhặt lại đôi điều về chính y, hầu bạn đọc.

Xem thêm
Nguyên Đầu Bạc | Bạn văn Nguyễn Quang Lập
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 10/08/2022 22:13:25

Hồi đó mình chỉ có mươi lăm bài thơ, dăm bảy cái truyện ngắn, nó cũng thế, cũng dăm ba bài phê bình, mươi lăm bản dịch, giới thiệu sách, thế mà gặp nhau xưng danh như các đại gia, mình nói tôi là Nguyễn Quang Lập, nó nói tôi là Phạm Xuân Nguyên, oách kinh hi hi.

Xem thêm
Về già đốc chứng... | Nhiều tác giả
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 01/07/2022 19:47:07

Về già đốc chứng vuốt ve lan

Vài cụm bõ chi, bứng cả giàn!

Xem thêm
Bạn mình là... Hồ Thế Thắng
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 01/07/2022 19:47:23

Ra quân liền vội ra quần

Xây lầu bốn tấm, gom quân mở lò

Xem thêm
Bạn văn: Nguyễn Khắc Phê | Nguyễn Quang Lập
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 21/05/2022 12:46:42

Nguyễn Khắc Phê là nhà văn đầu tiên mình gặp trong đời.

Xem thêm
Bạn văn: Hoàng Cát
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 16/03/2022 19:10:58
Ôi Cát! Hôm vừa tiễn ở ga
Chưa chi ta đã phải chia xa
Xem thêm
Bảo Sinh | Bạn văn của Nguyễn Quang Lập
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 21/02/2022 07:42:14

Vợ là cơm nguội nhà ta

Lại là phở tái của cha láng giềng

Xem thêm
Bạn văn: Hữu Thỉnh | Nguyễn Quang Lập
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 21/05/2022 12:47:18

Bài đăng nhân dịp nhà thơ Hữu Thỉnh được trao tặng thưởng mức A cho tác phẩm “Bến văn và những vòng sóng”

Xem thêm
Ông Tau Hí | Nguyễn Quang Lập
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 21/05/2022 12:48:01

Anh Hải Bằng làm thơ từ thời kháng Pháp, nổi tiếng như cồn ba tỉnh Bình Trị Thiên. Anh hay ra Ba Đồn chơi, lần nào anh ra 1 vạn dân Thị trấn ai cũng biết.

Xem thêm
Bạn văn: Ông Đề Cương
Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 10/08/2022 22:14:01

Đành tạm gọi là Ông Đề Cương, như bạn bè ông vẫn gọi vậy.

Xem thêm