TIN TỨC
icon bar
Chợt hiểu... nhân gian chẳng có bờ | Chùm thơ Nguyên Hùng
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 25/02/2024 15:19:06

Đi hoài đi mãi mà không tới

Chợt hiểu... nhân gian chẳng có bờ!

Xem thêm
Tra dầu cho trâu già!
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 30/03/2023 21:02:05

Miệng nói chân làm - thời quá vãng

Gân chùng cốt mỏi, lấy đâu xuân!

Xem thêm
Hai trái tim nhàu một mái tranh
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 01/08/2023 19:43:35

Trước ngõ vài hàng cây bạch trúc

Sau vườn mấy vạt cỏ nhung xanh

Xem thêm
Người không còn dịp leo núi lội sông
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 03/10/2022 19:24:32

Núi ngồi núi đứng nhớ thương sông

Leo núi chiều dương vạn vạn hồng...

Xem thêm
Bưởi cam đắt khách | Nhiều tác giả
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 02/07/2022 06:04:10

Quả ngọt người xinh còn khéo nói

Chưa chồng càng đắt, sợ chi không?

Xem thêm
Tuổi cao cụ giáo vẫn Xuân Nguyên
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 01/07/2022 19:53:39

Tuổi cao cụ giáo vẫn Xuân Nguyên

Sống khỏe sống vui dẫu kém tiền...

Xem thêm
Về già đốc chứng... | Nhiều tác giả
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 01/07/2022 19:47:07

Về già đốc chứng vuốt ve lan

Vài cụm bõ chi, bứng cả giàn!

Xem thêm
Bạn mình là... Hồ Thế Thắng
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 01/07/2022 19:47:23

Ra quân liền vội ra quần

Xây lầu bốn tấm, gom quân mở lò

Xem thêm
Mong cứ thế... trốn
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 29/06/2022 19:59:33

Cầu mong cứ thế nhiều năm nữa

Ta chẳng ham chi mấy chức "nhà…"

Xem thêm
Mời hổ về canh nhà
Tên người đăng bài : nguyenhung
Ngày đăng: 29/06/2022 19:55:55

Tiễn Sửu, thả trâu về giữ ruộng

Rước Dần, mời hổ tới canh nhà...

Xem thêm